• Menu
 • Tussentijdse Toets

 • De Tussen Tijdse Toets (TTT) is een rijtest die verloopt net als een echt examen. Uit de praktijk blijkt dat een tussentijdse toets de kans op slagen aanmerkelijk vergroot. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je een positief advies krijgt over het onderdeel bijzondere verrichtingen, levert het je een vrijstelling op voor dat onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijk examen!

  De TTT vindt net als het examen plaats in Terneuzen en het begint vanuit het Churchill Hotel (Winston Churchilllaan 700a). De toets duurt even lang als een examen. Voor de auto is dat 55 minuten.

  Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Kees Foks rijdt mee in de auto, gewoon achterin.

  Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen te wachten staat. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. Bovendien is het mogelijk dat je je examen aflegt bij de examinator die je TTT afneemt.

   

 • Vrijstelling

  Zoals gezegd kun je voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, waaronder bijvoorbeeld achteruit parkeren op een aangegeven plaats, vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen. Hetzelfde geldt voor het onderdeel voertuigbeheersing voor de motor.

  Het advies

  Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop zijn dezelfde onderwerpen opgenomen als op het uitslagformulier van het examen. 

 • Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Je kunt aan de hand van het formulier precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken en zo gericht je rijopleiding gaan afronden. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op praktijk examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen of voertuigbeheersing. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

  Wanneer?

  Kees Foks bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Het is duidelijk dat een toets niet zinvol is aan het begin van je rijopleiding. Het CBR adviseert om de toets af te leggen als je op ongeveer tweederde van de rij-opleiding bent.